Eğitim Sitesi

AHMET HAŞİM KİMDİR?

AHMET HAŞİM KİMDİR?

AHMET HAŞİM KİMDİR?(1884 Bağdat-1933 İstanbul) şair. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğludur. 12 yaşlarında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Bir yıl kadar Nümune-i Terakki Mektebi'nde okudu; sonra Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray) geçti (1896). Ortaöğrenimini bu okulda tamamladı (1906). 1920'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik öğretmenliğine atandı. Akşam gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı. Hamit ve Fikret etkisinde görünen gençlik şiirleri Mecmua-i Edebiye (ilk şiiri "Hayal-i Aşkım" 1900), Âşiyan, Musavver Muhit (1909) dergilerinde yayımlandı. Kişiliğini bulduğu yıllarda Fecr-i Ati topluluğuna katılarak, öteki şair ve yazarlarla birlikte Servet-i Fünun'da (1909-1912), Resimli Kitap, Rebap (1912) dergilerinde yazdı. Daha sonra Dergâh'ta toplanan sanatçılar arasına katıldı (1912-1922). Bu derginin ilk sayısında "Bir Günün Sonunda Arzu" şiiriyle göründü. Aynı yıl yayımladığı "Göl Saatleri" (1921) adlı kitabını Abdülhak Şinasi, Nurullah Ataç, Yarın ve Dergâh dergilerinde övgüyle karşıladılar. "Göl Saatleri"nde topladığı şiirlerde dilini oldukça sadeleştirmiş, kullandığı aruz ölçüsü için de yeni teknik olanaklar aramaya başlamıştı. Asıl gücünü ortaya koyan şiirleri bu yılların ürünüdür. Dize kurmadaki ustalığı, aruz ölçüleriyle sınırlanmayan ses değişimleri, sözcüklerin seçimindeki yerli yerindelik, iç uyumlar yaratmadaki başarıları, değişik buluşları, doğaya bakışı, kendisinden sonra gelen kuşakları etkileyen özellikler arasında sayılabilir. Şiirinde sağladığı bu yenilikler, Haşim'in 20. yüzyıl şiirimizin ilk önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmesine yol açtı. "Piyale" kitabının önsözünde şiirin iç yapı özellikleri konusunda görüşlerini belirtirken şöyle bir açıklama vardır: "Şiirin dili, anlaşılmaktan çok, duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın, aracı bir dildir". Değişik özlerin, değişik biçim güzellikleriyle kaynaştığı, insanî değerleri özümleme çabasında büyük aşamalara ulaşan savaş sonrası şiir anlayışları karşısında Haşim de çağdışı kalan eski bir teknik ustası durumuna düşmüştür. Yapıtları: (şiirler) "Göl Saatleri" (1921), "Piyale" (1926); (fıkralar) "Gurabâhâne-i Laklakan" (1928), "Bize Göre" (1923); (gezi anıları) "Frankfurt Seyahatnamesi" (1923).

 

tags ahmet haşim kimdir? ahmet haşim ahmet haşim hayatı ahmet haşim biyografi Bir Günün Sonunda Arzu hakkında bilgi ile ilgili Hayal-i Aşkım Mecmua-i Edebiye

Sayfada AHMET HAŞİM KİMDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA