Eğitim Sitesi

Kurban İle İlgili Bazı Hükümler : Ortak Kurban, Paylaştırma, Mekruhlar

Kurban İle İlgili Bazı Hükümler : Ortak Kurban, Paylaştırma, Mekruhlar

KURBANA AİT BAZI HÜKÜMLER

- Bir kimse vakti içinde kurbanını kesmeyip kıymetini sadaka olarak verse kurbanı edâ etmiş, dini vazifesini yerine getirmiş olmaz.

- Zengin olan kimseler kurban kesmeyip kurbanın kesileceği vakti geçirseler, kurbanın kıymetini sadaka olarak vermeleri lâzım gelir.

- Fakîrler ve kurban nezreden (adayan) kimseler, aldıkları kurbanı kesmeyip vakti geçerse kurbanın kendisini sadaka olarak vermek vâcib olur.

- Fıtır sadakası (fitre) ve kurban vâcib olduktan sonra mal zâyi olsa (sâhibi fakir düşse) ömrü içinde bunları edâ etmedikçe bunlar kendisinden düşmez. Ya kıymetlerini veya aynını (kurbanın kendisini) sadaka vermeleri vâcib olur.

- Zengin olan çocuk için kendi malından kurban kesilmesinde ihtilaf vardır. İhtiyatlı olan ve tercih edilen kurban kesilmesidir.

 

ORTAK KESİLEN KURBANIN PAYLAŞTIRILMASI

- Kurban, ortak kesildiğinde etini tartarak paylaştırmak icap eder.

- Paylaştırma yaparken ortakların hisselerinde et ile beraber deri, ayak, baş, ciğer veya yağından ve işkembesinden bir parça olursa, tahmîn ile paylaşım câiz olur.

- Ortaklardan birine veya her hangi bir kimseye "Etini istediğin gibi paylaştırabilirsin." diye vekâlet verilirse yine tahmînen paylaşım câiz olur.

- Paylaşmadan hepsi birlikte etini pişirip yeseler, câizdir.

- Bir kimse kendisi, âilesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini paylaştırmak şart olmaz.

 

KURBAN KESMEDE BAZI MEKRUHLAR

- Kurbanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek mekruhtur.

- Kesmeyen bıçağı kurbanın boynundan kaldırıp biledikten sonra kesmek -eziyet olduğu için- haramdır. Lâkin böyle kesilen hayvanın etini yemek haram olmaz.

- Kör bıçak ile kesmek, kör bıçağı birkaç defa sürmek, kesecek yere bacağından sürüyerek çekmek, iliğe kadar birden kesmek, kurbanı incitmek, canı çıkmadan yüzmek, başını birden kesmek, kıbleye çevirmemek ve doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur.

 

KURBAN ETİNİN DAĞITILMASI

Kurban etinin üçe taksîmi müstehabdır:

Üçte biri sadaka olarak verilir. Üçte biri akrabâ ve dostlara hediye veya ziyâfet verilir. Üçte biri de nafakaları üzerine olan âile ve evlâda yedirilir.

Kurbanın etinin bir kısmını hediye etmek veya etin tamamını bağışlamak câizdir.

Kurban kesen ihtiyaç sâhibi ise kurbanın tamamını ev halkına yedirmesi daha faziletli ve müstehabdır.

 

KURBAN KESMEYE DÂİR BÂZI MESELELER

İki kimseden biri diğerinin kurbanını yanlışlıkla -kendinin zannederek- kestikten sonra etini yemeden sahipleri kurbanlarını bilip alsalar, câiz olur.

Etini yedikten sonra bilirlerse helâlleştikleri takdirde yine câiz olur.

Helâlleşmezlerse her ikisinin de kurbanları caiz olmadığı için birbirlerinin kurban bedellerini öderler. Kurban günleri geçmemişse kurbanlarını keserler. Geçmişse aldıkları bedelleri sadaka olarak verirler.

Fazilet Takviminden İstifade Edilmiştir.

3852 kez okundu addDersimiz.com

tag Kurban İle İlgili Önemli Hükümler Bilinmesi Gerekenler Kurban Bayramı Kurbanlık Ortak Kurban Paylaşım kurbanın mekruhları kurban kesmek kurban dağıtmak gerekir mi kurban nasıl paylaştırılır kurbanın ne kadar verilir

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Kurban İle İlgili Bazı Hükümler : Ortak Kurban, Paylaştırma, Mekruhlar Hakkında Yorum Yazın...

  

Kurban İle İlgili Bazı Hükümler : Ortak Kurban, Paylaştırma, Mekruhlar Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Kurban İle İlgili Bazı Hükümler : Ortak Kurban, Paylaştırma, Mekruhlar