Eğitim Sitesi

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni

Sevgili Arkadaşlar!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 10 Aralık 1948 günü kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri, bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Üye devletlerin anayasalarında bu bildirinin ön gördüğü haklar büyük ölçüde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye ülkeler, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Hakları Haftası olarak kutlamaktadır.
Şimdi sizlere, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin maddelerini okumak istiyorum:
1.
Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
2.
Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3.
Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4.
Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5.
Yasalar önünde herkes eşittir.
6.
Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7.
Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8.
Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9.
Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10.
Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11.
Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12.
Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13.
Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14.
Kölelik ve kulluk yasaktır.
15.
Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16.
Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17.
Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18.
Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19.
Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine "Sığınmış İnsan" muamelesi yapılmalıdır.
20.
Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21.
Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22.
Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23.
Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24.
Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25.
Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26.
Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27.
Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28.
Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29.
Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30.
Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
Sevgili Arkadaşlar! Okuduğum İnsan Hakları Evrensel Bildirisi her şeyi söyledi, başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ?
Hepinize, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.

82635 kez okundu adddersimiz.com

tag İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni İnsan Hakları Haftası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni Hakkında Yorum Yazın...

  

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni Hakkında Yorumlar

Eylül ulama Çok güzelmiş işşallah ögretmenimm de beğenir 2016-03-21

Yazılan son 1 yorum gösteriliyor.

İçerikle ilgili 1 yorum yazılmış.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası örnek konuşma metni