Eğitim Sitesi

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) EĞİTİM ANLAYIŞI

          Peygamberler, Allah (c.c) tarafından kendisine gönderilen bilgiyi yani vahyi insanlara bildiren ve öğreten kimselerdir. Bu anlamda, her peygamberin birinci görevinin öğretmenlik olduğunu yani eğitimcilik olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) görevinin eğitimcilik olduğunu "Ben ancak bir muallim yani öğretmen olarak gönderildim" diyerek ifade etmiştir. Hz. Peygamber, sadece getirdiği mesaj ile değil bu mesajı insanlara anlatmak ve öğretmek için kullandığı eğitim yöntemi ile de çağımıza hitap etmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in eğitim ve öğretim yönteminde insanların bireysel farklılıklarına göre hitap etme, uygulayarak, örneklendirerek anlatma, karşılaştırma yapma, neden sonuç ilişkisi kurma, mantıklı düşünme gibi özelliklerinin ön plana çıktığını görmekteyiz.

       Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) bir eğitimci ve öğretici olarak kullandığı kendine özgü eğitim yöntemini günümüzdeki eğitim sisteminde öne çıkan iki yaklaşıma göre örneklendirmemiz gerekirse;  son yıllarda eğitim alanında yapılan bilimsel ve deneysel araştırmalarda iki yaklaşım dikkati çekmektedir. Bunlardan biri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusundaki yapılandırmacı yaklaşım, diğeri ise insan zekâsını yeniden tanımlayan çoklu zekâ yaklaşımıdır. Bu iki yaklaşımın ortak özelliği ise eğitim/öğretimde bireysel farklılıkları ön plana çıkarmalarıdır. Çağımızda eğitim biliminin araştırmaları sonucu ortaya çıkan bu yaklaşımların sevgili peygamberimizin eğitim sitemi ile tam uyuşuyor olması onun ne kadar mükemmel bir öğretmen olduğunu bir kez daha göstermektedir. İşte bu sebepledir ki öğretmenlik mesleği peygamber mesleği olduğu için kutsal bir meslektir. Tarih boyunca Yüce Allahımızın gönderdiği tüm peygamberlerde hep yanlış inanış ve cahilliklerle mücadele etmişlerdir. dersimiz.com

       Bir eğitim sisteminin başarılı olabilmesinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Hz. Peygamber'in eğitim yönteminin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biri de bir eğitimci olarak sahip olduğu özelliklerdir. Sevgili Peygamberimiz, yaşadığı toplumu her yönüyle çok iyi tanıyan ve toplumda çok iyi tanınan bir insandı. Herkesin güvendiği, saygı duyduğu, fikirlerine başvurduğu, güzel ahlakı ve yaşantısı ile insanlara güzel örnek olan peygamberimiz Hz. Muhammede çok güvenilen kişi anlamında el-Emin  lakabı verilmişti.

      Hz Muhammed'in (sav) eğitim uygulamasının önemli noktaları diyebileceğimiz sabırlı,´ anlayışlı, hoşgörülü, kolaylaştırıcı, cesaretlendirici gibi özelliklerinden başka dikkat çeken diğer önemli özellikleri de şunlardır:

▪ Kur'an-ı Kerimi vahiy yolu ile öğrendikten sonra öncelikle kendisi uygulayarak insanlara örnek oldu.

▪ Yaşadığı toplumu çok iyi tanıyan Hz. Muhammed (sav), öğreteceği bilgiyi insanların bireysel farklılıklarını dikkate alarak anlattı ve herkese anlayışına ve seviyesine uygun şekilde davrandı ve konuştu.

▪İnsanlara öğrettiği yeni bilgileri, onların anlayacağı örnekler ve benzetmeler yaparak, geçmiş yaşantıları, duygu ve düşünceleri ile ilişkilendirerek anlamalarını ve hayatlarına geçirmelerini sağladı.

16492 kez okundu addMUSTAFA KILINÇ

tag Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı Hz. Muhammed Kutlu Doğum Haftası önemli özellikleri

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı Hakkında Yorum Yazın...

  

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Eğitim Anlayışı