Eğitim Sitesi

Hangi Hayvanlar Kurban Olur, Hangileri Olmaz

Hangi Hayvanlar Kurban Olur, Hangileri Olmaz

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

- Kurban olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir.

- Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban olur.

- Ancak kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamam etmişse kurban olur.

- Kurban vahşî (yabânî) olmamalıdır.

- Bir koyun, bir keçi bir kimse için kurban olur.

- Bir sığır, bir câmûs (manda) ve bir deve yedi kişi için kurban olur. Yani yedi kişi müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar tek, çift veya yediden az olabilir.

- Bir kimse iki koyun kurban edebilir.

- Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz her sene iki koyun kurban ederdi. Vedâ Haccı’nda yüz deve kurban ettiler.

- Ortakların inek, öküz, deve veya câmûs kurban ederken kurbanı hep birlikte alması veyâhut içlerinden birine vekâlet vermesi müstehaptır.

- Bütün ortakların kurbanda ibâdete, sevâb ve fedâyı nefse niyet etmeleri ve hisselerinin müsâvî (denk) ve hepsinin Müslüman olmaları şarttır.

- Ortakların bazısı vâcib kurbana, diğerleri sünnet, nâfile, nezir (adak) veya akîka kurbana niyet etse yâhut ortakların bazısı ölü yâhut sabî veya bunamış olsa kurban câiz olur.

 

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAZ

- Bir veya iki gözü kör, zayıflıktan ilikleri erimiş, kesileceği yere gitmeye kudreti olmayan, yani hiç yürüyemeyen, kulaklarından biri olmayan veya burnu kesik olan hayvanları kurban etmek câiz olmaz.

- Sığır, koyun veya keçinin bir memesi gitmiş veya kurumuş ise kurban edilmesi câiz olmaz. Lâkin yavrusunu emzirebilirse câiz olur.

- Dişsiz hayvanı kurban etmek câiz değildir. Eğer dişlerinin çoğu var ise kerâhetle câizdir. Lâkin dişsiz hayvan dişli hayvan gibi yayılıp karnını doyurur ise câiz olur.

- Deli hayvan karnını doyuramazsa kurban etmek câiz olmaz.

- Ölmek üzere olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz.

- Kulağının biri dibinden kesilen yâhut doğduğunda bir kulağı olmayan veya boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz.

- Bir kimsenin emânet hayvanı kendisi için kurban etmesi, rehin hayvanı kurban etmesi ve almaya vekil olduğu hayvanı kendisi için kesmesi câiz olmaz.

- Kocası, karısının veyâhut karısı kocasının kurbanını izni olmayarak kendisi için kesse câiz olmaz. Kıymetini vererek râzı etse de câiz olmaz.

Fazilet Takviminden İstifade Edilmiştir.

5965 kez okundu addDersimiz.com

tag Kurban Kurbanlık Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz Kurban Bayramı Kurban Özellikleri Hangi Hayvanlar Kurban Olur Kurban Olmayan Hayvanlar Kurban Edilebilen Hayvanlar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Hangi Hayvanlar Kurban Olur, Hangileri Olmaz Hakkında Yorum Yazın...

  

Hangi Hayvanlar Kurban Olur, Hangileri Olmaz Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Hangi Hayvanlar Kurban Olur, Hangileri Olmaz