Eğitim Sitesi

Felsefenin İşlevleri

Felsefenin İşlevleri

FELSEFENİN İŞLEVLERİ

Felsefenin insana ve topluma sağladığı yararlar nelerdir?

Felsefenin insana ve topluma ne gibi faydaları olmuştur?

soruları üzerinde söylenebilecek pek çok şey vardır. Biz burada, bunlardan bazılarının üzerinde kısaca durmaya çalışacağız.

 

Bilgi sevgisi ve bilgelik sevgisi olarak adlandırılan Felsefe, geçmişten geleceğe insanlara yeni bakış açıları kazandırmış; yeni bilgiler ve yeni kavramlar üretmiş, üretilmesine yardımcı olmuştur.  Felsefecilerin çalışmalarıyla üretilen yeni kavram ve bilgilerle, geliştirilen yeni bakış açılarıyla insanlık, insan düşüncesi, bilimler ve teknoloji gelişmiş, bugünkü seviyesine gelmiştir. Bilim ve teknolojinin, medeniyetin hatta demokrasinin gelişiminde Felsefenin ve felsefecilerin önemli katkıları olmuştur.

 

Felsefe, insanlara eleştirel bakış açısı kazandırır. Eleştirel tavır, yanlışın belirlenmesine, ortaya çıkarılmasına ve doğruya ulaşılmasına imkan verir. Felsefe, insanlara doğru diye söylenen ve anlatılan, doğru diye öğretilen her bilgiye doğruluğu kanıtlanana kadar şüpheyle bakılmasını öğretir. Felsefe, eleştirel tavrı, eleştirel yaklaşımı ile hakikatin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

 

Felsefe, insan zihnini aydınlatır. Felsefe, insanın merak ettiği, anlamaya ve bilmeye çalıştığı sorulara yanıtlar verir; bilinmeyenler üzerinde insanları düşünmeye, fikir üretmeye davet eder; insanın anlama ve bilme çabasını tatmin eder; insandaki merak ve hayreti giderir; insanı zihnen doyurur ve olgunlaştırır. Felsefe, insanı zihnen geliştirir. Felsefe, bir düşünce egzersizidir; zihnin sınırlarını zorlar; zihnin sınırlarını geliştirmeye yardımcı olur.

 

Felsefe, hoşgörülü olmamıza; farklılıklara saygı göstermemize zemin hazırlar; insanlara farklı fikirlerin, farklı bakış açılarının ve farklı doğruların olduğunu gösterir. Sadece farklı fikirlerin ve farklı bakış açılarının olduğunu göstermekle kalmaz; farklı fikirlere ve farklı bakış açılarına saygılı, hoşgörülü olmayı sağlar. Farklılıklara hoşgörü, demokrasinin ve insanlığın gereğidir. dersimiz.com Farklılıklara saygının olduğu bir toplumda birlik, beraberlik ve huzur olur. Bu bakımdan felsefe, sadece bilgi üretimine katkıda bulunan bir düşünce etkinliği değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Felsefesiz bir yaşam olmaz; insanlığın düşünmediği ve sorgulamadığı bir dünya olamaz. İnsanlık var olduğu sürece düşünecek, eleştirecek ve sorgulayacaktır.

 

Bilimlerin gelişiminde felsefenin önemli payı vardır. Felsefe, bilimler üzerine düşünür; bilimlerin metotlarını, kavramlarını ve bilimlerin ulaştığı sonuçları sorgular. Bilimlerin güvenilirliği sorgular; bilimleri sorgulayarak bilimlere yol gösterir, rehberlik eder. Felsefe, bütün bilimlerin anasıdır; bilimler, felsefeden türemiştir ve felsefenin eleştirileriyle gelişmeye devam etmektedirler.

 

Felsefe, ondan anlamayan veya onu anlayamayan bazı insanların dediği gibi laf ebeliği yapmak değildir. Felsefe birilerinin dediği gibi dedikodu veya boş ve gereksiz konuşmalar, asla değildir. Felsefe, değerini ve kıymetini bilen insan ve insanlık için bilimlerin ve medeniyetin rehberi, gelişmenin öncüsü ve motorudur. Felsefe, bilim ve teknolojinin lokomotifidir.

 

Felsefe, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve insan haklarının gelişiminde de felsefenin önemli katkısı olmuştur. Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük fikirleri, felsefecilerin tartışmaları ve katkılarıyla gündeme gelmiş; zaman içinde gelişmiş ve olgunlaşmıştır.

 

Dünden güne var olan, insana ve insanlığa, toplumlara birçok faydalar sunmuş olan felsefe, insan var olduğu sürece ve insanlık düşündüğü, sorguladığı sürece var olmaya, insana ve insanlığa katkılarda bulunmaya devam edecektir.

 

1024 kez okundu addFeridun ESER

tag Felsefenin İşlevleri felsefenin faydaları felsefenin sağladığı yararlar Feridun ESER

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Felsefenin İşlevleri Hakkında Yorum Yazın...

  

Felsefenin İşlevleri Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Felsefenin İşlevleri