Eğitim Sitesi

Etik Günü Niçin Kutlanıyor?

Etik Günü Niçin Kutlanıyor?

ETİK GÜNÜ NİÇİN KUTLANIYOR?

          Her dönemin, her çağın yükselen birtakım kavramları olmuştur. Bu kavramlar, o dönemin ruhuna, hissiyatına, duygularına tercüman olur. Tarihte böyle olduğu gibi, durum, bugün de böyledir. İşte bu kavramlardan biri de, etik kavramıdır.

 

            25 Mayıs günü, bütün dünyada etik günü olarak kutlanmaktadır. Öncelikle şunu söyleyelim: Kavram olarak kültürümüzde bulunmayan etiğin, anlam ve içerik olarak kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Hiç şüphesiz etik kavramı, anlam ve içerik olarak başka kültürlerde de vardır. Nitekim Eski Yunanda olduğu kadar Çin Uygarlığında da etik, farklı zamanlarda, tartışılan bir konu olmuştur.

 

            Etik, alanı öylesine geniş bir konudur ki, bazen ne olduğu veya ne anlama geldiği konusunda tam bir bütünlük de sağlanamayabilir. Günümüzde farklı etik alanlar bulunmaktadır: Kürtaj, yasal ve ahlaki meseleler, hayvan hakları, biyoetik, iş etiği, kriminal adalet, çevre etiği, insan hakları, gazetecilik etiği, tıbbi etik, teknolojik etiği, siyasi etik vb.

 

            Yakın çağda, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, sanayileşme, kentleşme, sömürgecilik, devletler arasındaki şiddetli mücadeleler, devletin aşırı güç kazanması, dinin eski gücünü yitirmesi vb. nedenlerle bireysel ilişkilerde yozlaşma ortaya çıkmıştır. Bunlarla birlikte insanın insana saygısı azalmıştır. Etiğin dikkate alınmadığı durumlarda insanlara büyük zararlar verilmesi riski ortaya çıkmaktadır. dersimiz.com İşte bu çerçevede etik ilkelerin oluşturulması ve benimsenmesi fikri ön palana çıkmıştır. İnsanın insana saygılı davranması, sorumluluk bilincinin oluşması amacı ile etik kurallardan bahsedilir olmuştur.

 

            İlk önce Batı dünyasında bilgi ve gücü iç denetime kavuşturmak, insana zarar verilmesinin önüne geçebilmek için etik kuralları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu etik kuralları, bazen yasa gücünde bazen de bir meslek grubunun iç denetim ilkeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Etik kurallar, bir başka insana ve topluma karşı bir dizi sorumlulukları içermektedir. Barışçıl ve huzurlu bir toplum için, bireylerin güvenliği için etik kurallar gereklilik ve önem arz etmektedir. Ancak henüz bu alanda tam bir başarı sağlandığını söyleyebilmek güçtür.

 

            Etik değerlerin hatırlatılması ve bu yönde bir bilinç oluşturulması için 25 Mayıs günü “Etik Günü” olarak kabul edilmiştir. Halen Etik değerlerin çiğnenmesi durumunda – çoğunlukla bu değerler çiğnenmektedirler- öngörülen vicdani cezalar son derece yetersizdir. Hukuki cezalar ise bazen bireyleri ve toplumu tatmin etmemektedir. Bu sebeplerle günümüzde etik değerler ve etik kurallar ön plana çıkmaya başlamıştır.

 

1373 kez okundu addFeridun ESER

tag Etik Günü Neden Kutlanıyor? etik değerler etik nedir Feridun ESER

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Etik Günü Niçin Kutlanıyor? Hakkında Yorum Yazın...

  

Etik Günü Niçin Kutlanıyor? Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Etik Günü Niçin Kutlanıyor?