Eğitim Sitesi

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerjinin gereği kadar ve bilinçli bir şekilde kullanıl­masını sağlamak amacıyla her yıl ocak ayının 2.haf­tası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Bu hafta içerisinde, gereksiz enerji kayıplarının engellenmesi için halkımızın bilgilenmesi sağlanır. Radyo ve tele­vizyon kanallarında bu konuyla ilgili programlar, ga­zetelerde ise yazılar yayınlanır. Okullarda enerjinin önemi anlatılarak tutumlu kullanılması öğretilir ve sağlanır.

Enerji, maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde or­taya çıkan güçtür. En basit tanımı ile "varlıklardaki iş yapabilme gücü" olan enerjinin hayatımızda vazgeçil­mez bir yere sahiptir.

Geçmişte insan gücüyle uzun zaman harcayarak yaptığımız işler artık gelişen teknoloji sayesinde daha kısa sürede yapılabilmektedir. Evimizdeki televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bu­laşık makinesi, fırın gibi makineler hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Otomobil, otobüs, tren, tramvay, uçak, gemi gibi araçlar ulaşım imkânlarımızı artırır, bizi za­man bakımından daha avantajlı konuma getirir. Trak­tör gibi araçlar çiftçilerin az zamanda çok iş yapmala­rını sağlar. Kullandığımız araç ve gereçlerin, giyecek­lerimizin hemen hepsi fabrikalarda, makinelerle üreti­lir. Ancak unutulmamalıdır ki, tüm bu araç ve gereçle­rin çalışması enerjiye bağlıdır. Bu nedenle de enerjiyi tutumlu tüketmeye özen göstermeliyiz.

Başlıca enerji kaynaklarımız elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Yapılan barajlar sayesinde su gücünden faydalanarak elektriğimizin önemli bir kıs­mını kendimiz üretiyoruz. Ancak artan enerji ihtiyacı­mızı tam olarak karşılayamadığımız için kalan miktarı da yabancı ülkelerden alıyoruz.

Bugün ülkemiz güneş ışığından doğal enerji olarak faydalanabilecek konumda olan ülkeler arasındadır. Son yıllarda bu enerji türüyle ilgili çalışmalar artarak devam etmekte ve ülkemizin güneş enerjisinden daha etkili biçimde faydalanmasının yolları aranmaktadır. Petrol ise ülkemizde yeterli miktarda bulunmadığın­dan yarısından fazlasını diğer ülkelerden almaktayız.

Ülkemiz ve milletimizin günlük yaşamında önemli bir yeri olan enerjinin başka ülkelerden alınması eko­nomimiz için ağır bir yüktür. Enerjinin yetersizliği ulu­sal ekonomimizi ve günlük yaşantımızı olumsuz etkileyeceğinden dolayı tutumlu kullanmayı alışkanlık ha­line getirmeliyiz.

Unutmayalım ki en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Enerjide tasarruf, en basit tanımı ile aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tasarrufu Haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulamayı, boşa yanan lambaları söndürmeyi, boşa akan muslukları kapamayı ve elektrikli ev eşyalarımızı enerji israfı oluşturmayacak şekilde kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. "Damlaya damlaya göl olur." atasözün­den yola çıkarak enerji konusunda yapılacak en kü­çük tasarrufla bile ülke ekonomimize katkıda bulun­muş oluruz.

Enerji tasarrufu haftası ile ilgili güzel sözler

*Enerjide tasarruf gelecekte güvencedir.

* Akan su geri gelmez.

*Enerji, uygarlık demektir.

*Üretimde süreklilik enerjide tutumla olur.

*Enerji savurganlığı bütçemizi eritir.

* En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

* Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

15320 kez okundu addDersimiz.com Üyeleri

tag Enerji Tasarrufu Haftası Ocak ayı 2. haftası belirli gün ve haftalar güneş tasarruf enerji tasarrufu güzel sözler

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası) Hakkında Yorum Yazın...

  

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası) Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)