Eğitim Sitesi

Eğitim - Öğretim Ve Öğretmen Üzerine Özlü Sözler

Eğitim - Öğretim Ve Öğretmen Üzerine Özlü Sözler

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE ÖĞRETMEN ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER
* Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla mümkündür.(Atatürk)

* Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)

* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)

* Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.(Atatürk)
* Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.(Atatürk)
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.(Atatürk)
* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.(Atatürk)
* Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen)

*Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.(Socrates)
* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.(Atatürk)

* En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.(Atatürk)

* Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)

* Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.(M.L. BOREN)

* Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)

* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan  ordusudur. (Atatürk)

* Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

* Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en fedakâr  ve en saygıdeğer unsurlarıdır. (Atatürk)

* Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.(Atatürk)

* Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.(Atatürk)
* Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

* Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulandığı zaman Türk milleti yükselecektir.(ATATÜRK)

addDersimiz.com

tag Atatürk Milli Eğitim 24 Kasım Öğretmen Öğretmenler Günü güzel sözler özdeyişler özlü sözler

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Eğitim - Öğretim Ve Öğretmen Üzerine Özlü Sözler Hakkında Yorum Yazın...

  

Eğitim - Öğretim Ve Öğretmen Üzerine Özlü Sözler Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Eğitim - Öğretim Ve Öğretmen Üzerine Özlü Sözler