Eğitim Sitesi

Dünya Standartlar Günü Mesajı

Dünya Standartlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Sezer, Dünya Standartlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Sezer, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi aracılığıyla yayınladığı mesajında, ekonomi alanından başlayarak, iletişim teknolojisinin gelişimi ve bilgisayarın yaygın kullanımıyla büyük ivme kazanan küreselleşme sürecinin bugün yaşamın her alanında etkisini gösterdiğini, insanlığa sunduğu olanakların yanı sıra getirdiği olumsuzluklarla da tartışıldığını kaydetti.


Küreselleşmenin bir sonucu olarak, rekabetin yeni dünya düzenine yön veren bir olgu durumuna gelmesinin ve tüketimin ulusal sınırları aşmasının, üretimde kalite ve standart anlayışına bağlı kalınmasını zorunlu kıldığını belirten Sezer, tüketiciye en iyisinin uygun koşullarla ulaştırılması düşüncesinin geçerlilik kazandığını ifade etti. Sezer, bu gelişmeyle, rekabete dayalı dünya pazarlarında yer almak isteyen küçük-büyük tüm üreticilerin uluslararası kaliteyi ve standartları yakalamak amacıyla, üretim yöntemlerini çevresel değerleri de gözeten bir yapıya kavuşturmaya yöneldiklerini dile getirdi.

 

Cumhurbaşkanı Sezer, özellikle, sanayileşme ve kentleşme süreciyle, ''Çağımızda yeni bir boyut kazanan üretim ve tüketim ilişkilerinin çevreye verdiği zararların, önlenemez nüfus artışı ve kaynakların sorumsuzca kullanılmasının, önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirdiğini'' vurgulayarak, bunun insanoğlunu yeni ve kalıcı çözüm arayışlarına yönelttiğini belirtti.

 

Tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunları karşısında, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının önem kazandığını ifade eden Sezer, çevre standartlarının ülkelerin gözetmesi gereken temel ölçüt durumuna geldiğinin altını çizdi.

Sezer, şunları kaydetti:


''Günümüzde, çevre sorunları uluslararası hukukun kapsamında değerlendirilmekte, devletler, üyesi oldukları ve bağlı bulundukları örgütler nedeniyle çevreyi korumaya yönelik ortak kurallar ve standartlar oluşturulması gereğinin bilinciyle hareket etmektedirler. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çevre sorunlarının çözümünde yasal düzenlemelerin yetersiz kalması, uluslararası çevre standartlarının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer ülkeler ile aynı kavramları paylaşan ve dünyaya koşut gelişim sergilemek ereğindeki ülkemizde de, bu standartlara uygun üretim yapan, çevreye duyarlı teknolojileri kullanan işletme sayısı çoğalmış, bu işletmelerin uluslararası rekabet ortamındaki saygınlıkları artmıştır.


Ülkemizde evrensel standartları yerleştirmeye çaba gösteren Türk Standartları Enstitüsü'nün yıllardır sürdürdüğü özverili ve başarılı çalışmalarının, toplumumuzda üretici ve tüketici bilincinin geliştirilmesine büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Çevreye uygun standartlarla ilgili geliştirilen programların, tüm işletmelerin yönetim politikalarına yansımasının, gelecekte daha güzel ve temiz bir çevrede yaşamak umudunu artıracağı düşüncesiyle, Dünya Standartlar Günü'nü kutluyorum.''

10276 kez okundu adddersimiz.com

tag Türk Standartları Enstitüsü belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Dünya Standartlar Günü Mesajı Hakkında Yorum Yazın...

  

Dünya Standartlar Günü Mesajı Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Dünya Standartlar Günü Mesajı