Eğitim Sitesi

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Uygarlık yolunda ilerleyen ülkelerin en önemli ihti­yaçlarının başında eğitim gelir. Bu ülkelerin eğitimi bü­yük bir ihtiyaç olarak görmelerindeki neden, eğitimin insan ve toplum yaşamını kolaylaştırması, iyileştirme­si, zenginleştirmesi, kişileri ve toplumu mutlu kılmasıdır. Eğitim sayesinde toplumda yaşayan bireylerin, dünyada meydana gelen olaylara karşı duyarlılık bilin­ci artar, yaratıcı ve akılcı düşünme becerileri gelişir.

Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri eğitmekle sağlanabilir. dersimiz.com Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gerekenler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi şarttır.

Afet Çeşitleri:

Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesine göre Doğal ve Teknolojik olmak üzere iki çeşit afet vardır. Günümüz sorunlarından biri olan kuraklık başta olmak üzere, deprem, sel, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, dev dalgalar, veba salgını... vb. gibi afetler "Doğal Afet" olarak adlandırılırken; uçak kazaları, endüstriyel ve kimyasal kazalar, gemi kazaları, nükleer santral kazaları "Teknolojik Afetler" olarak adlandırılır.

19973 kez okundu addDersimiz.com

tag Afet Eğitimi Hazırlık Günü 12 Kasım Doğal Afet Teknolojik Afetler

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım) Hakkında Yorum Yazın...

  

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım) Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)