Eğitim Sitesi

25 Mayıs Etik Günü

25 Mayıs Etik Günü

25 Mayıs tarihi ülkemizde Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün 25 Mayıs tarihinde kutlamasının nedeni Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ait Kuruluş Kanununun (5176 sayılı Kanun) bu tarihte kabul edilmiş olmasıdır.


Türk Dil Kurumu(TDK), "etik" sözcüğünü "Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü." olarak tarif etmiştir. Ancak bu sözcük "ahlaki, ahlakla ilgili" anlamlarında da kullanılmaktadır.


İnsanoğlu, çok eski çağlardan beri "ahlakilik kaygısını" içinde duymuştur. Yaşadığı toplumun değer yargılarına göre sürekli olarak kendisini sorgulamış ve iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaya çalışmıştır. İşte bu sorgulama çabaları sırasında çevresinde fark ettiği bazı değerleri dikkate almaya başlamış ve böylece günümüzde yazılı olmadığı halde toplumları ve bireyleri derinden etkileyen etik kurallar ortaya çıkmıştır.


Yabancı bir kökene sahip "etik" sözcüğünün karşıladığı anlamları biz topraklarımızda aradığımızda karşımıza Ahilik örgütü çıkmaktadır. Günümüzde etik değerler olarak bahsedilen ahlaki kuralların pek çoğu 13. Yüzyılda Selçuklular döneminde Anadolu'da yaşayan Türkler tarafından uygulanmıştır. O dönemdeki esnaf ve sanatkârların birliğini, çalışma ilkelerini ve kurallarını oluşturan çok yönlü bir sosyo-ekonomik kurum olan Ahilik örgütü; üyelerinin uymaları gereken bir dizi ahlak ve iş kurallarına sahipti. Uyulmaması durumunda ağır cezalar da öngörülen bu kurallar bugünkü etik kurallarla belirgin bir şekilde örtüşmektedir.


Etik, insanın olduğu her alanda karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu kadar geniş bir alanda var olması sebebiyle bazen tam olarak ne olduğu konusunda farklı görüşler ortaya konmaktadır. Bununla birlikte günümüzde farklı etik alanlar da bulunmaktadır: iş etiği, çevresel etik, gazetecilik etiği, adalet etiği, tıp etiği gibi.


Yaşadığımız çağda bilim ve teknolojinin önlenemeyen bir hızla ilerlemesi, insanlar arası ilişkilerin artması etik ilkelerinin oluşturulmasını ve benimsenmesini gerekli kılmıştır. Pek çok Avrupa ülkesi, çeşitli meslek gruplarının belirli bir iç denetime sahip olması için etik kuralların yaygınlaşıp benimsenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Böylelikle yaygınlaşan etik değerler sayesinde insanlar başkalarına ve topluma karşı sorumluluklarını unutmamış olacaktır.

7831 kez okundu addEdebiyatçı

tag 25 Mayıs Etik Günü Ahilik belirli günler ve haftalar etik günü hakkında yazı etik günü hakkında bilgi

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

25 Mayıs Etik Günü Hakkında Yorum Yazın...

  

25 Mayıs Etik Günü Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

25 Mayıs Etik Günü