Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zihaf Nedir? Zihaf Hakkında Kısaca Bilgi

Zihaf Terimi Hakkında Bilgiler

ZihafEdebiyat Terimi Olarak Zihaf:
Aruzda, vezin gereği, kapalı heceyi açık okuma.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Haile: Tragedya. devam et

  box Mensure (Mensur Şiir): Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygunluk aranmaz. 19. devam et

  box Mülemma: Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması. Divan edebiyatında Arapça, Farsça, Yunanca'nın Tür devam et

  box Saya: Aşık edebiyatında nesir. Mensur karşılığı olarak da sayalı kullanılır. Secili (müsecca) nesre ise ayaklı saya adı verilir. devam et

  box Nesip: Kasidede tasvir yapılan bölüm. devam et

  box Gülbank: Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad. devam et

  box Ritim: 1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve duraklarının düzenli bir şekilde tekrarlanması devam et

  box Otograf: Yazarın kendi el yazısı. Eskiden hatt-ı dest (el yazısı) deyimi kullanılırdı. devam et