Eğitim Sitesi

Yiv Nedir? Yiv Hakkında Kısaca Bilgi

Yiv Terimi Hakkında Bilgiler

YivSanat Terimi Olarak Yiv:
Bir yüzey üzerine oyulan ince oluk gibi yol.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Dekolaj: Duvarlara üst üste yapıştırılmış afiş ya da benzerlerinden koparılan parçalarla yapılmış bir tür kolaj. İlk kez 1950′lerde alman sanatçı Wolf Vo devam et

  box Perdah: Her türlü pürüzlü yüzeyi düzgünleştirme, parlatma işlemi. devam et

  box Palmet: 1. İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak şeklinde olup, adını Yunanca palma(el) sözcüğünden alır. 2. Bir ort devam et

  box Yazma: Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap. devam et

  box Görsel Sanatlar: Ressamlık, oymacılık, heykelcilik, mimarlık vb. sanatlar, plastik sanatlar. devam et

  box Resim: Yüzey üzerinde oluşturulan her türlü iki boyutlu kompozisyon. devam et

  box Anaerkil: Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni. devam et

  box Aditum: Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyasının bulunduğu kutsal oda. devam et