Eğitim Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Yerel Özerklik Nedir? Yerel Özerklik Hakkında Kısa Bilgi

Yerel ÖzerklikBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yerel Özerklik :
Yerel yönetim ve topluluğuna devletin müdahalesi olmadan, yerel topluluğun, kendi özgür iradeleri ile seçtikleri bağımsız organlarca, yasalarca belirlenmiş bazı yerel görev ve yetkiler bakımından kendi kendilerini idare etmeleridir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 3. maddesi, özerk yerel yönetim kavramını ‘yerel otoriteye kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve mahalli nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı tanınması’ biçiminde tanımlamaktadır.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :