Eğitim Sitesi

Yapay Liman Nedir? Yapay Liman Hakkında Kısaca Bilgi

Yapay Liman Terimi Hakkında Bilgiler

Yapay LimanCoğrafya Terimi Olarak Yapay Liman:
Yapay liman, gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran tesislerdir. Ekonomik olarak gelişmiş yerlerde kuruludur. Liman trafiğinde akaryakıt, özellikle petrol trafiği büyük yer tutar. Genel liman ve özel liman olarak ikiye ayrılır. Genel limanlar her tür yük trafiğine açıktır. Özel limanlar belirli maddelere özgüdür. Yapı olarak ise limanlar doğal koylarda veya dalgakıranla korunan kıyılardakiler, akarsu ve göl limanlarıdır. Türlere göre yükleme boşaltma tesisleri de değişiklik gösterir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Orman Sınırı: Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır devam et

  box Çakmaktaşı: Bileşimi silisyumdioksit (SiO2) olan çok sert bir taş. devam et

  box Plantasyon Tarımı: Tropikal kuşakta ticari amaçla çok geniş alanlarda bir veya bir kaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı tarım metodudur. devam et

  box Tektonik: Kırık parçalar halindeki yer katmanlarını inceleyen bilim devam et

  box Sediment: Tortul taşlar. devam et

  box Antrepo: Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo. devam et

  box Kumul: Rüzgârla taşınmış ve bir yerde birikmiş kum yığınları. devam et

  box Ekonomik Kalkınma: Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve sonuç olarak yaşam düzeyini ve yoğaltım gücünü yükseltmek için devam et