Eğitim Sitesi

Vekaletname Nedir? Vekaletname Hakkında Kısaca Bilgi

Vekaletname Terimi Hakkında Bilgiler

VekaletnameHukuk Terimi Olarak Vekaletname:
Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bırakıt: Miras , kalıt. devam et

  box Hasıl: Olan, ortaya çıkan, görünen. devam et

  box Câmi: cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan devam et

  box Kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmek devam et

  box Ampirik: Deneye dayalı. devam et

  box Borcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam et

  box Haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu devam et

  box Alât: aletler; araçlar devam et