Eğitim Sitesi

Üst Alize Nedir? Üst Alize Hakkında Kısaca Bilgi

Üst Alize Terimi Hakkında Bilgiler

Üst AlizeCoğrafya Terimi Olarak Üst Alize:
Atmosferin üst kesimlerinde Alizelere ters yönde esen rüzgârlar.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Volkan: Yer yuvarlağı içindeki kızgın ergimiş ve katı maddelerin yeryüzüne çıktığı yer. Yanardağ. Yanardağlardan püsküren maddelerin birikmesiyle çeşitli yüze devam et

  box Gabro: Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya. devam et

  box Erozyon: 1-Bir varlığın veya değerin yerine gelmeyecek şekilde ortadan kaybolması anlamındadır. Coğrafya'da erozyon, çözülen-ayrışan malzemenin bulunduğu sahad devam et

  box İskan: Yerleşme devam et

  box Speoloji: Mağara bilimi devam et

  box Siyanür: Hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. devam et

  box Mahalle: Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü yapı bölgecilerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan devam et

  box Fosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların kayalar ve toprak içinde bulunan taşlamış kalıntılarına fosil denir. devam et