Eğitim Sitesi

Üretim Malı Nedir? Üretim Malı Hakkında Kısaca Bilgi

Üretim Malı Terimi Hakkında Bilgiler

Üretim MalıFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Üretim Malı:
Doğrudan tüketilmeyip bir başka tüketim malının elde edilmesine yarayan mallardır. Başka malları elde ederken kullanılan araç ve gereçler yani üretim araçları dayanıklı üretim malları, başka malları elde ederken kullanılan ham maddeler dayanıksız üretim mallarıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Hukuk Devleti: İnsan hakları ve kişi hak ve özgürlüklerine dayanan evrensel hukuk kurallarına göre yapılan yasaların, yönetim görevini üstlenen kişi ve organları da devam et

  box İçe Bakış: Denekten, kendisine gösterilen uyarıcıya ilişkin duyumlarını ayrıntılı olarak açıklamasının istendiği bir teknik. Bireyin kendi iç dünyasında olup bit devam et

  box Sivil Toplum: Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade eder. devam et

  box Emek: 1- Doğal kaynakları işleyen, biçimini ve yerini değiştiren, adedini çoğaltan kas gücü yani iş gücüdür. Bir mal ya da hizmetin üretiminde verilen emek devam et

  box Etik (Ahlak Felsefesi): İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde durur, özünü ve temellerini araştırır, insanın eylem devam et

  box Harmoni: Uyum. Bir tümün parçaları arasında bulunan uygunluk. devam et

  box İkicilik (Dualizm): Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında ya da karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden gör devam et

  box Stres: Organizmanın uyumunu bozan her türlü dış ve iç etkiye stres denir. devam et