Eğitim Sitesi

Troleybüs Nedir? Troleybüs Hakkında Kısaca Bilgi

Troleybüs Terimi Hakkında Bilgiler

TroleybüsTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Troleybüs:
Şehir içi yollarda, bir hava hattından elektrik akımı alarak çalışan otobüs, telli otobüs.

 

  Benzer Trafik ve İlk Yardım Terimleri:

  box Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. devam et

  box Telefon Levhası: Kara yolu kenarında telefonla haberleşme yerinin bulunduğunu bildiren levha. devam et

  box Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. devam et

  box Noter: Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir devam et

  box Denetim: Bir olay ya da işlemin, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi. devam et

  box İlan: Açıkça bildirme, açıkça duyurma. devam et

  box Nöroloji: Sinir bilimi. devam et

  box Sakatlık: Sakat olma durumu, malullük, maluliyet. devam et