Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ters Eleman Nedir? Ters Eleman Hakkında Kısaca Bilgi

Ters Eleman Terimi Hakkında Bilgiler

Ters ElemanMatematik-Geometri Terimi Olarak Ters Eleman:
Bir sayı ile toplandığında veya çarpıldığında etkisiz elemanı veren sayı.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ordinat Ekseni: Koordinat düzlemini oluşturan dikey eksen (y ekseni). devam et

  box Tablo: Birbiri ile olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. devam et

  box Doğrunun Eğimi: Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. devam et

  box Dönel Cisim: Düzlemsel bir bölgenin bir doğru etrafında 360 dönmesiyle oluşan cisim. devam et

  box Tümleyen: Bir kümede bulunmayan fakat evrensel kümede bulunan elemanlar. devam et

  box İlkel Fonksiyon: Türevi bilinen bir fonksiyonun aslı. devam et

  box Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde ABC açısı x ile gösterilmektedir. devam et

  box Polinom: Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı. devam et