Eğitim Sitesi

Temerrüd Nedir? Temerrüd Hakkında Kısaca Bilgi

Temerrüd Terimi Hakkında Bilgiler

TemerrüdHukuk Terimi Olarak Temerrüd:
Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tahriren: yazılı olarak devam et

  box Muavin: yardımcı devam et

  box Sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilen devam et

  box Tağyir: Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme. devam et

  box Ber-vech: olduğu gibi; olarak devam et

  box Hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam et

  box Fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki devam et

  box Zamanaşımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre. devam et