Eğitim Sitesi

Temerrüd Nedir? Temerrüd Hakkında Kısaca Bilgi

Temerrüd Terimi Hakkında Bilgiler

TemerrüdHukuk Terimi Olarak Temerrüd:
Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Meccanî: parasız; bedava devam et

  box Münbais: doğan; ileri gelen devam et

  box Tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam et

  box Mürafaa (murafaa): sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme'lerinde yapılan duruşmaya verilen ad devam et

  box Bilâ-sebeb: sebepsiz devam et

  box İla-nihâye: Sonuna kadar devam et

  box İrtihal: Göçme, ölme devam et