Eğitim Sitesi

Telhîs Nedir? Telhîs Hakkında Kısaca Bilgi

Telhîs Terimi Hakkında Bilgiler

TelhîsHukuk Terimi Olarak Telhîs:
hülasa etme; özetleme; özet

 

TelhisTarih Terimi Olarak Telhis:
Sadrazamın, bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt.

 

TelhisYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Telhis:
1- Bir kitap veya fikrin özetini veren kitap ya da yazı.

2- Sadrazamların günlük olaylar özeti.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam et

  box Vehle: öncesi; baş tarafı; dakika; an devam et

  box Arsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. devam et

  box Yasa Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Şârih: Şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan devam et

  box Nakzetmek: bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek, bozmak . devam et

  box Ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak devam et

  box Pafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları. devam et