Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Telhîs Nedir? Telhîs Hakkında Kısaca Bilgi

Telhîs Terimi Hakkında Bilgiler

TelhîsHukuk Terimi Olarak Telhîs:
hülasa etme; özetleme; özet

 

TelhisTarih Terimi Olarak Telhis:
Sadrazamın, bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt.

 

TelhisYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Telhis:
1- Bir kitap veya fikrin özetini veren kitap ya da yazı.

2- Sadrazamların günlük olaylar özeti.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yargılama: Yargılamak , muhakeme devam et

  box Gayri kabili rücu: Geri dönülemez devam et

  box Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam et

  box Mutavassıt: Aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Muhakeme: yargılama devam et

  box Maddi Edim: Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen, bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan edim. devam et

  box Câmi: cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan devam et

  box Kısa Karar: Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar. devam et