Eğitim Sitesi

Tehir-i icra Nedir? Tehir-i icra Hakkında Kısaca Bilgi

Tehir-i icra Terimi Hakkında Bilgiler

Tehir-i icraHukuk Terimi Olarak Tehir-i icra:
Yürütmenin durdurulması, ertelenmesi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hukukî: Hukuksal olan. devam et

  box İstilzâm: Gerektirmek devam et

  box Senet: Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit. devam et

  box Masrûf: sarfedilmiş; harcanmış devam et

  box Emlak Vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazini devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Niyâbet: vekillik; devam et

  box Ehl-i hibre: bilirkişi devam et