Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teâmül Nedir? Teâmül Hakkında Kısaca Bilgi

Teâmül Terimi Hakkında Bilgiler

TeâmülHukuk Terimi Olarak Teâmül:
örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

 

TeamülParlamento (TBMM) Terimi Olarak Teamül:
Bkz. Parlamento teamülü

 

TeamülKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Teamül:
Bir yerde öteden beri olagelen davranış.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın devam et

  box Failimuhtar: Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse), başına buyruk. devam et

  box Elfaz: kelimeler; sözler devam et

  box Taksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. devam et

  box Bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda devam et

  box İcra Kuvveti: Yürütme gücü devam et

  box Hukuk: İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif dev devam et

  box Muharrer: yazılı; yazılmış devam et