Eğitim Sitesi

Teâmül Nedir? Teâmül Hakkında Kısaca Bilgi

Teâmül Terimi Hakkında Bilgiler

TeâmülHukuk Terimi Olarak Teâmül:
örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

 

TeamülParlamento (TBMM) Terimi Olarak Teamül:
Bkz. Parlamento teamülü

 

TeamülKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Teamül:
Bir yerde öteden beri olagelen davranış.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, sat devam et

  box Kayıt Tashihi / Düzeltmesi: Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi. devam et

  box Medeni Nikah: Nüfus idaresi tarafından kabul edilen ve yasalara göre yapılan resmi evlenme işlemi. devam et

  box Tezad: Zıdlık gösterme, iki şeyin çelişki arzetmesi. devam et

  box Berhava: havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş devam et

  box Mukadderat: kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler devam et

  box Garamat: Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. devam et

  box İhtimam: Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme devam et