Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Talîmâtnâme Nedir? Talîmâtnâme Hakkında Kısaca Bilgi

Talîmâtnâme Terimi Hakkında Bilgiler

TalîmâtnâmeHukuk Terimi Olarak Talîmâtnâme:
yönetmelik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Kanun Yararına Temyiz (Yazılı Emir ): Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcı devam et

  box Mebânî: binalar; yapılar devam et

  box Medar: dayanak; yardım; elverişli devam et

  box Keşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma devam et

  box Manda: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmi devam et

  box Kaziyye-i muhkeme: kesin hüküm devam et

  box Mübayaa: satın alma devam et