Eğitim Sitesi

Talep Enflasyonu Nedir? Talep Enflasyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Talep Enflasyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Talep EnflasyonuFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Talep Enflasyonu:
Bir mal ya da hizmetin arzı az, talebi çoksa malın fiyatı yükselir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box A priori: Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim. devam et

  box Psikosomatik Hastalık: Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık. devam et

  box İndirgeme: Bir yapı içindeki unsurları tek bir unsurun görünüşü olarak görme. devam et

  box Uslamlama: Varılan yargının doğruluk ya da yanlışlığına bakmadan, yargılamada mantık biçimleri ve ilişkilerine öncelik vererek düşünme, usa vurma. Çıkarsama. devam et

  box Sentez (Çözümleme): Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. Bu birleşmenin sonucu. Tez antitez sonucunda sentez oluşur. devam et

  box Anayasa: Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını, milli egemenliğin nasıl kullanılacağını kişilerin hak ve özgürlüklerini b devam et

  box Kritisizm (Eleştiricilik): Kristizm, bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı ele alarak ras devam et

  box Mensup: Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili. devam et