Eğitim Sitesi

Tahkim Nedir? Tahkim Hakkında Kısaca Bilgi

Tahkim Terimi Hakkında Bilgiler

TahkimHukuk Terimi Olarak Tahkim:
Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

TahkimBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tahkim:
Yabancı sermaye yatırımlarından doğan hukuksal uyuşmazlıkların, ülke yargı organlarında değil, iki tarafça belirlenen bir hakem kurulunda çözümlenmesi.

 

TahkimBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tahkim:
1. Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

2. Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Bâb: kapı devam et

  box Müteallik: ilişkin; bir şeye dair; ilgili devam et

  box Abes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız. devam et

  box Tefrişat: döşeme araçları; bir yeri döşemek için kullanılan eşya devam et

  box İnkıyâd: Boyun eğme; kendini teslim etme devam et

  box Tazammun etmek: öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak devam et