Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Taç Beyti Nedir? Taç Beyti Hakkında Kısaca Bilgi

Taç Beyti Terimi Hakkında Bilgiler

Taç BeytiEdebiyat Terimi Olarak Taç Beyti:
Kasidede şairin adının geçtiği beyit.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Hatıra (Anı): Bir kimsenin kendi başından geçen olayları veya tanık olduğu olay ve olguları; gözlemlerine, izlenimlerine, bilgilerine dayanarak kimi zaman kişisel d devam et

  box Meştür: Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişer cüze indirerek yazılmış şiirlerdir. devam et

  box Simge: Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırılmış, belirli işaret, sembol. devam et

  box Selâset: Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olması. Selâset, sözüklerin birbirine uygun seçilmesiyle sağlanır. devam et

  box Tarihsel Roman: Romanların kişiler ve konularına göre yapılan ayrımlama açısında adlandırılan bir roman türü. devam et

  box Epilog: Son deyiş. devam et

  box Elgaz: Bilmece anlamına gelen lügaz kelimesinin çoğulu. devam et

  box Temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. Oyun, temsil, piyes, tiyatro. devam et