Eğitim Sitesi

Soy Gaz Nedir? Soy Gaz Hakkında Kısaca Bilgi

Soy Gaz Terimi Hakkında Bilgiler

Soy GazKimya Terimi Olarak Soy Gaz:
Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz, değerlik orbitalleri tam dolu olan elementlerdir, asal gaz.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Standart sıcaklık ve basınç: 273,15 K veya 0°C ve 101,33 kPa veya 1 atm (760 mmHg). devam et

  box Henry kanunu: Bir gazın bir sıvı içindeki çözünürlüğü. devam et

  box Dializ: Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi. devam et

  box Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 az devam et

  box Bilimsel Yöntem: Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü. devam et

  box Seyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme. devam et

  box Halomon: Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri. devam et

  box Bazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir. devam et