Eğitim Sitesi

Sığır Dili Nedir? Sığır Dili Hakkında Kısaca Bilgi

Sığır Dili Terimi Hakkında Bilgiler

Sığır DiliYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Sığır Dili:
Uzunlamasına açılan kitap ve mecmualara verilen ad. Beyazi de denilir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Serlevha: Başlık, yazma kitabın tezhiplenen başlık bölümü. Bir levha veya kitabın başına yazılan yazı ve yapılan resme de serlevha denilir. Fatih devrinde kitap devam et

  box Tebyiz: Beyaza çekme ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Ecza-i Şerife: Kur'an, sureler, en'amlar, evrad gibi varak hâlinde yazma cüzlere verilen ad. Amme, Tebareke, Kad-seme, Vez-zariyat surelerine de ecza-i şerife denil devam et

  box Vazolu Çiçek Motifi: Daha çok lake kitap ciltlerinde görülen realist çiçek motiflerinin bir türüdür. devam et

  box Baskı Kalıbı: Kitap kaplarına kabartmalı süsler basmakta kullanılan kalıp. devam et

  box Zercetvel: Yazma eserlerde sayfa kenarlarına altınla çekilen çizgilere verilen ad. devam et

  box Saykallı: Yüzeyi parlatılmış kâğıt. devam et

  box Tiyn-i Hikmet (Tiyni Hikmet): Hattatlar tarafından tebeşire verilen addır. Tebeşir çuhaya sürülür ve tebeşirli çuha gezdirilmek suretiyle kâğıdın yağlılığı giderilirdi. Bu işlem ka devam et