Eğitim Sitesi

Şifre (Kod) Nedir? Şifre (Kod) Hakkında Kısaca Bilgi

Şifre (Kod) Terimi Hakkında Bilgiler

Şifre (Kod)Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Şifre (Kod):
İletiyi dışa vurmada kullanılan araç.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yükleme Grubu: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: Başkanlarını görmek için gelmişler. (ad devam et

  box Birleşik Kelime: Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uygun belirli yollarla bir araya getirilmesi ile kurulmuş söz b devam et

  box Çatı: 1-Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir. 2-Öznenin eylemi yapmasına, eylemin etkisinde kalmasına, eylemle ilgili devam et

  box Kalın Ünlü: Ağız boşluğunun arka kısmında oluşan" a, ı, o, u"ünlüleri. devam et

  box Vurgu: Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetli söylenmesine vurgu denir. Vurg devam et

  box Kıta: En az dört dizeden oluşmuş koşuk ya da koşuk parçası. devam et

  box Kılavuz: Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. devam et

  box Mesaj: İleti. İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum. Göndericinin alıcıya vermek istedikleri. devam et