Eğitim Sitesi

Serolojik test Nedir? Serolojik test Hakkında Kısaca Bilgi

Serolojik test Terimi Hakkında Bilgiler

Serolojik testBiyoloji Terimi Olarak Serolojik test:
Belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir kan testi.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Vitamin: Bir organizmanın normal metabolik faaliyetleri için küçük miktarlarda gerek duyduğu organik madde. Hayvanlar bazı vitaminleri yeterli oranlarda sentez devam et

  box Östrojen: Birkaç steroid eşey hormonundan herhangi biri; esas olarak memelilerin ovaryumları tarafından üretilir. devam et

  box Sekretin: On iki parmak bağırsağının salgıladığı hormon. devam et

  box Kemosentetik Ototroflar: İnorganik maddeleri oksitleyerek (oksijen ile yakarak) açığa çıkan kimyasal enerji yardımıyla besin sentezlemeye kemosentez denir. Kemosentezi devam et

  box Hidroliz(Sindirim): Kompleks besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapı birimlerine ayrılarak hücre zarından geçebilecek duruma getirilmesi. devam et

  box Tahmin: Hipotezden akıl yürütme yoluyla çıkarılan sonuçlara tahmin denir. devam et

  box Avikularya: Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi. devam et

  box Plazmid: Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar. Kromozom ya da kromozomlardan ayrı olan bir DNA molekülü. devam et