Eğitim Sitesi

Serdarıekrem Nedir? Serdarıekrem Hakkında Kısaca Bilgi

Serdarıekrem Terimi Hakkında Bilgiler

SerdarıekremOsmanlıca Terimi Olarak Serdarıekrem:
Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kadı: İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır. Tan devam et

  box Minber: Camilerde Cuma ve Bayram gibi önemli günlerde hutbe okunması için yapılmış merdiven biçiminde öğe. İlk olarak Emeviler döneminde ortaya çıkmıştır. devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Şark Meselesi: Osmanlı Devletini paylaşmak ve yıkmak amacına yönelik düşünce. devam et

  box Tabaklar Ahibabası: Deri imalatçılarının esnaf loncası başkanı. devam et

  box Cebelü (Cebeli): Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker. devam et

  box Arpalık: Askeri sınıfından olanlara ek gelir olarak verilen mal veya para. devam et

  box Dizdar: Osmanlı'da kale kumandanı. devam et