Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Şeb-i Arus Nedir? Şeb-i Arus Hakkında Kısaca Bilgi

Şeb-i Arus Terimi Hakkında Bilgiler

Şeb-i ArusTarih Terimi Olarak Şeb-i Arus:
Mevlâna'nın ölüm yıldönümünde yapılan törene verilen isim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Prens: Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan. devam et

  box Yenidünya: Amerike anakarası. devam et

  box Karavela: Yalnız yelkenlerle yürüyen gemi türlerindendir. devam et

  box Hacılar: Burdur yakınlarında, tarih öncesi devirlerden kalma, Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biridir. devam et

  box Bab-ı Ali: Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da Osmanlı devlet dairelerinin (Sadrazamlık, Hariciye ve Dahiliye Nazırlıkları) toplandığı bölgeye I. Abdülham devam et

  box Zımmi: Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslim halk. devam et

  box Taht: Padişahların törenlerde üzerine oturdukları büyük, süslü koltuk. devam et

  box Pederşahi: Ataerkil. devam et