Eğitim Sitesi

Saydam Madde Nedir? Saydam Madde Hakkında Kısaca Bilgi

Saydam Madde Terimi Hakkında Bilgiler

Saydam MaddeFen Bilimleri Terimi Olarak Saydam Madde:
Işığı iyi geçiren maddelere verilen ad.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Gözenek: 1. Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri. 2. Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun buha devam et

  box Kalıtsal Madde: Hücrenin kalıtsal özelliklerini taşıyan ve yeni hücrelere aktarabilen madde. devam et

  box Kinetik enerji: Bir cismin hızı nedeniyle sahip olduğu enerji.(hareket enerjisi)   devam et

  box Adenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur. devam et

  box Saydam Olmayan Madde (Opak Madde): Işığı geçirmeyen maddelere verilen ad. devam et

  box Difüzyon: Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi. devam et

  box Charles Yasası: Sabit hacimdeki bir gazın mutlak sıcaklığı ile basıncı doğru orantılıdır. devam et

  box Floresan: Lamba içindeki seyreltilmiş gazdan oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle çeperleri flüorışıl durumuna gelen cam tüp. devam et