Eğitim Sitesi

Saldırmazlık Paktı Nedir? Saldırmazlık Paktı Hakkında Kısaca Bilgi

Saldırmazlık Paktı Terimi Hakkında Bilgiler

Saldırmazlık PaktıHukuk Terimi Olarak Saldırmazlık Paktı:
Saldırmazlık antlaşması ; Devletlerin birbirlerine saldırmamaları ilkesine dayanan antlaşma.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kıta Sahanlığı: Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box Tarumar: Dağınık. Karışık. Perişan devam et

  box Müstacelen: ivedi olarak; acele olarak devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et

  box Tapu Kütüğü: Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi kütük, tapu sicili. devam et

  box Muhtar: özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı devam et

  box Ticaret Sicili: Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlanabileceği resmi kütük. devam et