Eğitim Sitesi

Romantik Akım Nedir? Romantik Akım Hakkında Kısaca Bilgi

Romantik Akım Terimi Hakkında Bilgiler

Romantik AkımSanat Terimi Olarak Romantik Akım:
Hayal ve aşırı duyguya önem veren sanat akımı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Komposizyon: 1- Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi. Bir sanat yapıtında öğelerin düzenlenmesi. 2- Bir sanat yapıtında öğe devam et

  box İç Mimari: Yapılardaki iç mekân tasarımını ele alan mimari dalı. devam et

  box Eksen: Resimde ve mimari eserlerde doğrultuları belirleyen varsayımsal çizgi. devam et

  box Akım: Sanatta, siyasette veya düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Fovizm, Empresyonizm ve Kübizm gibi sanat görüş devam et

  box Arkeoloji: 1. Kazı bilim (Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.) devam et

  box Sanatkar: Bir işi ustalıkla yapar. devam et

  box Sıraltı Tekniği: Seramik boyalarının bisküvi halindeki seramikler üzerine boyanarak üstlerine sır çekilmesi, boyaların sır altında kalması ile oluşan teknik. devam et

  box Karşıtlık: Resmin diğer tüm unsurları arasındaki karşıtlıklar resmin anlatım olanaklarının en önemli unsurlarından birisidir.(Contrast) devam et