Eğitim Sitesi

Primat Nedir? Primat Hakkında Kısaca Bilgi

Primat Terimi Hakkında Bilgiler

PrimatBiyoloji Terimi Olarak Primat:
Memeliler sınıfının maymun, şempanze ve benzeri canlıları içeren alt grubu.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Proteoliz: Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi. devam et

  box Homojen: Bütün birimleri aynı yapıda, aynı nitelikte olan. Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan. devam et

  box Yapısal Gen: Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA ' ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad. devam et

  box Karyokinez: Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir. devam et

  box Operon: Şifreleri tek bir m-RNA molekülüne yazılan tek bir repressör denetimindeki genler. devam et

  box Notokort: Kordalılarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde gelişen, yüksek yapılı hayvanlarda embriyo gelişimi tamamlarken yerini omurg devam et

  box Eksik Baskınlık: Heterozigot fenotipin iki homozigot fenotip arasında bir ara değere sahip olması durumu. devam et

  box Apoenzim: 1-Enzimin protein kısmıdır. Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar. 2-Koenzimle birleşerek aktif enzimi oluştura devam et