Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pozitron parçacığı Nedir? Pozitron parçacığı Hakkında Kısaca Bilgi

Pozitron parçacığı Terimi Hakkında Bilgiler

Pozitron parçacığıKimya Terimi Olarak Pozitron parçacığı:
Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif yüklü elektron.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Soy Gaz: Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz, değerlik orbitalleri tam dolu olan elementlerdir, asal gaz. devam et

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et

  box Organik Bileşikler: Canlı organizmalar tarafından oluşturulan bileşiklerdir. Proteinler, şekerler, yağlar, vitaminler … bu gruba girer. devam et

  box Asitlik Kuvveti: Ka değerinin küçük ya da büyük olması. devam et

  box Asal Gaz: Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz. devam et

  box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et

  box Koordine kovalent bağ: Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ. devam et

  box Charles Kanunu: Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam et