Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pleiotropi Nedir? Pleiotropi Hakkında Kısaca Bilgi

Pleiotropi Terimi Hakkında Bilgiler

PleiotropiBiyoloji Terimi Olarak Pleiotropi:
Bir gen tarafından birden daha fazla karakterin belirlenmesi.

 

PleiotropiGenetik Terimi Olarak Pleiotropi:
Klasik Mendel kalıtımında bir gen sadece belirli bir fenotipik karakteri belirler. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir. Tek bir genin birden fazla fenotipik özelliği etkilemesine pleiotropi adı verilir. Örneğin Drosophila'da beyaz göz renginin meydana gelmesini sağlayan çekinik bir gen, aynı zamanda dişilerde sperm depolayan torbanın şeklini de belirler. Aynı şekilde Drosophila'da larvaların yarı şeffaf olmasını sağlayan çekinik bir gen, larvaların gelişimini de engelleyerek ölüme neden olur.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Cins: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur.Örneğin köpek (Canis), meşe (Quercus) gibi. devam et

  box Lenfatik Sistem: Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ. devam et

  box Riboz: RNA ve ATP'nin yapısında bilinen 5 karbonlu pentoz şekeridir. devam et

  box Oosfer: Yumurta hücresi, dişi gamet. devam et

  box Tallus: Kök, gövde ve yaprakları farklılaşmamış basit ilkel yapı. devam et

  box Süspansiyon: Asıltı. Bir akışkan içinde yüzen sıvı parçacıkların oluşturduğu sistem. devam et

  box Rekombinasyon: İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi. Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi. devam et

  box Stilus: Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım. devam et