Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pilpaye Nedir? Pilpaye Hakkında Kısaca Bilgi

Pilpaye Terimi Hakkında Bilgiler

PilpayeSanat Terimi Olarak Pilpaye:
Osmanlı camilerinde ana kubbeyi taşıyan büyük ayak. Fil ayağı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Exlibris: Bir kitabın başlık sayfasında yer alan ve sahibinin kim olduğunu gösteren özel simge ya da damga. devam et

  box Çizim: Bir yapının tümünü veya parçalarını teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmesi. devam et

  box Darülkurra: Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri. devam et

  box Alegorik: Bir düşünce, bir kavram veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırmak üzere kullanılan heykel, resim ya da şekiller. devam et

  box Arkeoloji: 1. Kazı bilim (Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.) devam et

  box Terracotta: Her tür pişmiş topraktan yapılmış kullanım eşyasının genel adı. Tuğla, kiremit gibi kaba yapı malzemeleri pişmiş toprak ya da keramik sayıldıkları hal devam et

  box Maket: Var olan ya da tasarlanan bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün ya da bir yapı elemanının, ölçekle küçültülerek ya da büyültülerek yapılan üç boyutl devam et

  box Kinetik Sanat: Devingenlik niteliğine sahip heykel sanatı ürünü. devam et