Eğitim Sitesi

Peşm Nedir? Peşm Hakkında Kısaca Bilgi

Peşm Terimi Hakkında Bilgiler

PeşmYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Peşm:
Lika ile ilgili bilgilere bakınız.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Rubu': Büyük boy kâğıdın dörde bölünmesiyle meydana getirilen eski yazma kitaplara verilen ad. devam et

  box Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif): Yazılış sebebi. devam et

  box Çifte Ali: Alikurna kâğıdının katlanıp kısaltılmış olanları. devam et

  box Hazire: Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl, mezarlık. devam et

  box Yazı Kalemi: Kalem ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hûb-Nüvis: Güzel yazı yazan, İranlılar «hattat» anlamına kullanmışlardır. devam et

  box Sayfa Kenarı: l- Bir kitap sayfasının, yazılı bölümleri çevresinde kalan boşluğu verilen ad. 2- Bu boş kısma yazılan not, derkenar. devam et

  box Dönbaba: Süslemede kullanılan bir çiçek biçiminin adıdır. Turna gagası da denilir. devam et