Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Patriarkal Nedir? Patriarkal Hakkında Kısaca Bilgi

Patriarkal Terimi Hakkında Bilgiler

PatriarkalTarih Terimi Olarak Patriarkal:
Ataerkil.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şiilik: İslamda, Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, Hz. Aki'nin ilk halife olması gerektiğini, imametin de onun soyundan gelenlerin olduğunu ileri süren bir ina devam et

  box Resmi Tanıma: İki devletin birbirleriyle yazılı ve diplomatik ilişki kurması. devam et

  box Panteon: Eski Yunanlıların ve Romalıların bütün tanrılarına ayırdıkları en büyük tapınaklarına verdikleri ad. devam et

  box Siyasetname: İdareci ve hükümdarlara devlet yönetimiyle ilgili öğütler vermek için yazılan kitaplar. devam et

  box Devrim (İhtilal): Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirmesi olarak tanımlana devam et

  box Şurayıdevlet: Danıştay. devam et

  box Tirkeş: Ok mahfazası. devam et

  box İltizam: 1-Osmanlı Devleti'nde hazineye ait (Beyt-ül Mal) bir gelir kaynağının belli bir ücret karşılığında (açık artırma ile) kişilere satılması yöntemidir. devam et