Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Otodeterminizm Nedir? Otodeterminizm Hakkında Kısaca Bilgi

Otodeterminizm Terimi Hakkında Bilgiler

OtodeterminizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Otodeterminizm:
Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant'ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasalarını özgürce belirler. Bu nedenle ahlak yasaları insanın dışında konulan ve uyulması istenen yasalar değildir. İnsan, kendi özgür iradesiyle belirlediği genel geçer ahlak yasalarına yine kendisi uyar.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Ayet: Kur'an-ı Kerim'de sureleri meydana getiren uzun veya kısa vahiy ifadelerine ayet adı verilir. devam et

  box Sezgicilik: Sezgiyi felsefi bilginin temeli olarak gören öğreti. devam et

  box Mürebbiye: Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. devam et

  box Tekel: Bir malın yapımının tek bir firmanın elinde bulunmasıdır. Firma malın değeri, üretimi ve sunumu ile ilgili tek söz sahibidir. devam et

  box Devamlı Pekiştirme: Doğru davranımın her yapılışında pekiştirilmesi. devam et

  box Şakak Lobu: Başın yan tarafında, yan yarığın altında bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında işitme, dilin algılanması ve anlaşılması, hatırlama bulunmaktadır. devam et

  box Kültür Emperyalizmi: Güçlü ülkelerin güçsüz ülkeleri kültür açısından etkileyip kültürü bir tür siyasal propaganda ve sömürü aracı gibi kullanması durumu. devam et

  box Millet: 1- Belli bir toprak üzerinde yaşayan, ortak tarih ve ülküleri benimseyen insanların oluşturduğu topluma millet denir. 2- Aynı coğrafi bölgede yaşay devam et