Eğitim Sitesi

Ortodoks Kilisesi Nedir? Ortodoks Kilisesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ortodoks Kilisesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ortodoks KilisesiTarih Terimi Olarak Ortodoks Kilisesi:
Hristiyan kiliselerinin üç önemli kolundan biri. Her Ortodoks Kilisesi'nin kendi dili ve gelenekleri vardır, ama hepsi aynı inancı paylaşır. Ortodoks inancı daha çok, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya , Kıbrıs ve Birleşik Devletler Topluluğu'na üye devletlerde yaygındır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hattuşaş: Boğazköy yakınlarında kurulmuş Hitit Krallığının başkentidir. devam et

  box Latin Alfabesi: MÖ: 1250 yıllarında Fenikeliler'in kullanmaya başladığı harf alfabesinin bu günkü biçimidir. Fenikeliler'den İyonlar'ın, İyonlar'dan Yunanlıl devam et

  box Kazaklar: Kuzey Karadeniz kıyılarında yaşayan ve Ruslar-ın korunmasında bulunan, çoğunluğu Müslüman olan savaşçı bir topluluktur. devam et

  box Hademe: Hizmet edici. devam et

  box Reis-ül Küttab: Dışişleri Bakanı devam et

  box İllirya: Balkanlar'ın Kuzeybatı kesiminin tarihsel adıdır. devam et

  box Apollon: Eski Yunan'da ışık tanrısı olup, şiir, müzik, dans, aydınlık , durgunluk ve ölçülü gücü simgeler. Sembolü ok ve gümüş yay ile lirdir. devam et

  box Behre: Pay, hisse. devam et