Eğitim Sitesi

Ortodoks Kilisesi Nedir? Ortodoks Kilisesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ortodoks Kilisesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ortodoks KilisesiTarih Terimi Olarak Ortodoks Kilisesi:
Hristiyan kiliselerinin üç önemli kolundan biri. Her Ortodoks Kilisesi'nin kendi dili ve gelenekleri vardır, ama hepsi aynı inancı paylaşır. Ortodoks inancı daha çok, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya , Kıbrıs ve Birleşik Devletler Topluluğu'na üye devletlerde yaygındır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Lehçe (Diyalekt): Bir anadilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu. devam et

  box Latin: İtalya'nın Latium bölgesinden olan kimse. Dili Latinceden türemiş olan ulus. devam et

  box Reform: 1. Düzeltme. 2. XVI. yüzyılda Batı Kilisesi'nde gerçekleşen dinsel devrim. Siyasal, iktisadi ve toplumsal etkileriyle Hristiyanlığın üç ana kolundan devam et

  box İnha: Bir göreve atama ya da terfi için yazılan yazı. devam et

  box Hisse-i Şayi: Ortak mülkiyet, ortak pay. devam et

  box Dretnot: XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi. devam et

  box Rakik: Köle, cariye anlamına kullanılan bir deyim. devam et

  box Tevcih: 1- Vezir, beylerbeyi ve sancak beylerine tayin edilmeleri dolayısıyla çıkan (tayin edildiklerini bildiren) ferman için kullanılan deyim. 2- Yöneltm devam et