Eğitim Sitesi

Orijin Nedir? Orijin Hakkında Kısaca Bilgi

Orijin Terimi Hakkında Bilgiler

OrijinFizik Terimi Olarak Orijin:
Koordinat sisteminde başlangıç noktası.

 

OrijinMatematik-Geometri Terimi Olarak Orijin:
Koordinat eksenlerinin başlangıç noktası.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Katot: Negatif elektrot, eksi uç. devam et

  box Celcius sıcaklığı: Suyun donma ve kaynama noktaları arasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası. devam et

  box Yenilenemez Enerji: Kolayca yeniden oluşamayacak olan fosil yakıt kaynaklarından elde edilen enerjidir. devam et

  box Beta parçacığı: Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron. devam et

  box Entropi: Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir. devam et

  box Sıcaklık: Madde taneciği başına düşen ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür. devam et

  box Etkin değer: AC geriliminin bir tam periyot boyunca kare ortalamasının karekökü seklinde tanımlanır. devam et

  box Füzyon: Hafif iki çekirdeğin uygun şartlarda birleşerek daha kararlı bir çekirdek oluşturması. devam et