Eğitim Sitesi

Orbital Nedir? Orbital Hakkında Kısaca Bilgi

Orbital Terimi Hakkında Bilgiler

OrbitalKimya Terimi Olarak Orbital:
Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ve elektronların hareketini belirleyen matematiksel dalga denklemi.

 

OrbitalBiyoloji Terimi Olarak Orbital:
Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çökelme: 1-Çözünenin hızlı bir biçimde ince toz gibi bir katı hâlinde çözeltiden ayrılması. 2-Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcaklık değişiminin ç devam et

  box Geçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden faz devam et

  box Molekülerite: Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı. devam et

  box Gibss serbest enerjisi: Bir sistemin sabit sıcaklık ve basınçta iş yapmak için hazır olan enerjisi. devam et

  box Nötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam et

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Radikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam et

  box İletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam et