Eğitim Sitesi

Olumsuzluk Eki Nedir? Olumsuzluk Eki Hakkında Kısaca Bilgi

Olumsuzluk Eki Terimi Hakkında Bilgiler

Olumsuzluk EkiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Olumsuzluk Eki:
Fiil kök veya gövdelerine olumsuzluk kavramı veren ek. -ma eki: yaz-ma-mak, yaz-ma-yış, yaz-ma-malı

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Durak: Kelimeler arasındaki anlamın gerekli kıldığı ses kesintisi: "Dur yolcu/ Bilmeden gelip bastığın bu toprak / Bir devrin battığı yerdir." gibi. devam et

  box İlgeç: Sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüktür. devam et

  box Bağımsız Sıralı Tümce: Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler. devam et

  box Ulaç: Zarf fiil. Belirteç olarak kullanılan eylemsi. devam et

  box Belirsiz Ad Tamlaması: Tamlayanı ilgi durumu eki almadan kurulmuş olan tamlamalar belirsiz bir ad veya belirsiz bir kavramı gösterdikleri için belirsiz ad tamlaması olarak a devam et

  box Şiir: 1- Seslerin, ritimlerin, uyumların kaynaşmasıyla en güçlü duyguları, izlenimleri, coşkuları canlandırma ve etkileme sanatı; koşuk. 2- Zengin sembol devam et

  box Dilek Kipi: Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini şarta veya dileğe bağlayan yardımcı cümle yükleminin kipi. Bu kip fiil kök ve göv devam et

  box Bağlaşıklık: Bir metinde cümleler arasındaki mantık ya da biçimsel bağlantı. devam et