Eğitim Sitesi

Mütedâir Nedir? Mütedâir Hakkında Kısaca Bilgi

Mütedâir Terimi Hakkında Bilgiler

MütedâirHukuk Terimi Olarak Mütedâir:
dair olan; ilişkin; değin

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Merbut: bağlı devam et

  box Komşu: İsim; konutları yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad sıfat; sınır ortaklığı bulunan, mücavir. devam et

  box Mültezem: gerekli görülen; kayırılan devam et

  box İmtisâl: Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme devam et

  box Sirayet: bulaşma; yayılma; geçme devam et

  box Maruz: arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunan devam et